Beijing8 tietosuojaseloste

  1. 1. 

Beijing8 on tämän sovelluksen, jäljempänä "Palvelu", käytön yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjä.

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN, MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN NÄITÄ KÄSITELLÄÄN JA MITKÄ OVAT KÄSITTELYN OIKEUDELLISET PERUSTEET?

1.1 Tilatessasi tai luodessasi käyttäjätilin

A. Palvelun tarjoaminen mukaan lukien tilausten tekeminen

Alla ilmoitettuja henkilötietoja käytetään, jotta voisimme täyttää kanssasi solmimamme sopimuksen, ts. toteuttaaksemme kyseessä olevan tilauksen.

Nimi ja yhteystiedot

Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Maksutiedot

Syntymäaika, luotto-/pankkikortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä.

Tilitapahtuma- ja ostohistoriasi

Tiedot toteutuneista tilauksista.

Tietoja profiilistasi sosiaalisissa medioissa

Voit kirjautua sisään sosiaalisen median tai kolmansien palveluntarjoajien välittämillä tiedoilla käyttäjätilin luomisen tai käyttämisen sijaan. Käyttäessäsi kolmatta palveluntarjoajaa luodaksesi tilin, kuten Facebookia, todennetaan sinut tämän kyseisen kolmannen palveluntarjoajan kautta, mikäli olet hyväksynyt, että kolmas palveluntarjoaja saa jakaa henkilötietojasi kanssamme.

B. Palvelun ja sen toimintojen käsitteleminen, kehittäminen ja mukauttaminen

Tämä voi sisältää asiakaskyselyitä sekä Palvelun käytön analysoimista muilta osin käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi, mukaan lukien Palvelun teknisen toimivuuden varmistamiseksi, joka sisältää seuraavia henkilötietojen tyyppejä.

Tekniset tiedot

IP-osoite, verkkoselaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetukset, verkkoselaimen lisäosan tyyppi ja tämän versio, käyttöjärjestelmä, laitealusta sekä laitetunnus.

Tietoja Palvelun käyttämisestä

Miten olet navigoinut Palvelussa, vastausajat, virheet latausten yhteydessä, kuinka kauan olet vieraillut tietyillä sivuilla, tietoja vuorovaikutuksesta (esimerkiksi vierittäminen ja napsauttaminen).

Käsittelemme henkilötietojasi toteuttaaksemme oikeutetun etumme tarjota käyttäjämukautetun ja toimivan Palvelun analysoimalla Palvelun käyttöä ja toimivuutta.

C. Kirjanpitotarkoitukset

Käsittelemme seuraavia tietoja täyttääksemme kirjanpitolakiin perustuvat oikeudelliset velvollisuutemme koskien mm. tilinpäätöksiä ja arkistointia.

Nimi ja yhteystiedot

Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Maksutiedot

Syntymäaika, luotto-/pankkikortin numero ja sen viimeinen voimassaolopäivä.

Tilitapahtuma- ja ostohistoriasi

Tiedot toteutuneista tilauksista.

D. Markkinointitarkoitukset mukaan lukien profilointi tällaisia tarkoituksia varten

Voidaksemme viestiä kanssasi käyttäjänä, profiloida mielenkiinnonkohteitasi ja antaa suosituksia sinua kiinnostavasta sisällöstä. Tämä sisältää palveluidemme markkinoinnin esimerkiksi uutiskirjeillä ja muulla suoramarkkinoinnilla, mikäli olet antanut tälle suostumuksesi. Mikäli et halua meidän käyttävän henkilötietojasi suoramarkkinointiin (mukaan lukien profilointiin), voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tulevien markkinointiviestien osalta.

Nimi ja yhteystiedot

Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tilitapahtuma- ja ostohistoriasi

Tiedot toteutuneista tilauksista.

1.2 Vieraillessasi Palvelussa ilman käyttäjätilin luomista tai tilauksen tekemistä

Lisäksi käsittelemme Palvelun parantamista varten rajoitettuja tietoja vierailijoista liittyen siihen, kuinka usein Palvelun eri osia käytetään. Tiedot eivät mahdollista yksittäisten henkilöiden tunnistamista ja niitä käsitellään ainoastaan anonymisoidussa ja aggregoidussa muodossa. Tietoja käytetään ainoastaan Palvelun analysoimiseksi.

2. KEIDEN KANSSA JAAMME TIETOJA 

2.1 Saatamme jakaa henkilötietojasi seuraavasti.

(i) Palveluntarjoajillemme – joka mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan Palvelun (mukaan lukien tuen ja tietojen säilyttämisen) ja suorittamaan asiakastyytyväisyystutkimuksia.

(ii) Sosiaalisille medioille – mahdollistaaksemme sisäänkirjautumisen kyseiseen sosiaalisen median palveluun luomasi tilin kautta.

Tietoja, joita luovutat tässä yhteydessä, tullaan käsittelemään kyseisen sosiaalisen median palveluntarjoajan käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Suosittelemme, että tutustut näihin.

3. TIETOJESI SIIRTÄMINEN EU:N/ETA:N ULKOPUOLELLE

Mikäli siirrämme henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitsevalle alueelle, saatamme joutua suorittamaan lisätoimenpiteitä suojataksemme kyseisiä henkilötietoja. Joidenkin ETA:n ulkopuolella sijaitsevien maiden osalta Euroopan komissio on katsonut henkilötietojen suojauksen tason olevan riittävä, eikä henkilötietojen siirtämiseen tällaisiin maihin tästä johtuen vaadita lisäsuojatoimenpiteitä. Muissa tapauksissa sovellamme asianmukaisia suojatoimenpiteitä, kuten esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita. Voit aina ottaa meihin yhteyttä pyytääksesi tietoja toimenpiteistä, joita kussakin tilanteessa on käytetty.

4. MITEN SÄILYTÄMME TIETOJA

 

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tämä on tarpeellista Palvelun tarjoamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja tallennamme tietoja oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. SINUN OIKEUTESI JA LISÄTIETOJA SUORITTAMASTAMME HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

5.1 Henkilötietojesi käsittelyn rekisterinpitäjänä saatamme pyynnöstäsi olla velvollisia suorittamaan seuraavia toimenpiteitä tietyissä tilanteissa:

Tiettyjen olosuhteiden vallitessa sinulla saattaa olla oikeus

Voit milloin tahansa vastustaa suoramarkkinointia (mukaan lukien tällaisiin tarkoituksiin tapahtuvaa profilointia).

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi sellaisissa tapauksissa, joissa käsittely perustuu yksinomaan suostumukseesi. Tämä ei tosin vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen.

5.2 Sinua tullaan tiedottamaan mahdollisista muutoksista seuraavalla kerralla kirjautuessasi sisään Palveluun. Muutosten ollessa huomattavia tulemme lisäksi tiedottamaan sinua olosuhteisiin nähden sopivalla tavalla, kuten sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut meille.

6. OTA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysymyksiä tähän Tietosuojaselosteeseen liittyen, voit olla meihin yhteydessä:

http://www.beijing8.com/en/

Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käytämme henkilötietojasi tai miten vastaamme sinun näiden oikeuksiesi mahdolliseen harjoittamiseen, on sinulla oikeus tehdä valitus soveltuvalle tietosuojavalvontaviranomaiselle. Suomessa tämä tietosuojavalvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat saatavilla heidän verkkosivuillaan osoitteessa http://www.beijing8.com/en/.